Gottamentor.Com
Gottamentor.Com

100 Bijbelcitaten die je geest zullen verheffen en je door alles heen zullen helpen

Bijbel citaten

De Bijbel is de beste bron van wijsheid, en daarom hebben we een lijst met de 100 beste bijbel citaten bij de hand kan u helpen om gracieus door alles heen te komen - van de donkerste persoonlijke stormen tot de meest moeilijke omstandigheden met uw familie of vrienden.


Van opbeurende bijbelcitaten over liefde en leven tot religieus Bijbelverzen en schriftplaatsen die u elke dag wilt lezen, deze populaire bijbelcitaten zullen u inspireren om goed te doen. Bovendien kunnen deze diepe bijbelse boodschappen je helpen om een ​​nog betere te worden Christen dan jij vandaag ook bent.

Dus als je merkt dat je richting of begeleiding nodig hebt, onthoud dan dat deze bijbelcitaten en verzen je kunnen helpen je weg te vinden en je eraan herinneren dat je nooit alleen wandelt. Hier zijn de beste Bijbelcitaten, inclusief inspirerende Bijbelcitaten, Bijbelcitaten over liefde, korte Bijbelcitaten, Bijbelverzen en citaten uit de Bijbel om innerlijke rust te vinden.


100 Bijbelcitaten

1. Weet u niet dat u zelf Gods tempel bent en dat Gods Geest in uw midden woont? 1 Korintiërs 3:16

2. Ik heb het recht om alles te doen, zegt u, maar niet alles is gunstig. Ik heb het recht om alles te doen, maar ik laat me nergens door beheersen. 1 Korintiërs 6:12


3. Pas echter op dat de uitoefening van uw rechten geen struikelblok wordt voor de zwakken. 1 Korintiërs 8: 94. Dus, als je denkt dat je stevig staat, pas dan op dat je niet valt! 1 Korintiërs 10:12

5. Dus of je nu eet of drinkt of wat je ook doet, doe het allemaal ter ere van God. 1 Korintiërs 10:31

6. Want zoals de vrouw uit de man kwam, zo wordt ook de man uit de vrouw geboren. Maar alles komt van God. 1 Korintiërs 11:12


7. Er zijn verschillende soorten gaven, maar dezelfde Geest deelt ze uit. 1 Korintiërs 12: 4

8. Toch bestaat het lichaam niet uit één deel, maar uit vele. 1 Korintiërs 12:14

9. Als ik in menselijke of engelentongen spreek, maar geen liefde heb, ben ik slechts een galmende gong of een klinkende cimbaal. 1 Korintiërs 13: 1

10. Liefde is geduldig, liefde is vriendelijk. Het is niet jaloers, het is niet trots, het is niet trots. 1 Korintiërs 13: 4


istock

(istock)

11. En nu blijven deze drie: geloof, hoop en liefde. Maar de grootste hiervan is liefde. 1 Korintiërs 13:13

12. Volg de weg van liefde en verlang vurig naar geestelijke gaven, vooral de gave van profetie. 1 Korintiërs 14: 1

13. Laat u niet misleiden: slecht gezelschap bederft een goed karakter. 1 Korintiërs 15:33


14. Wees op uw hoede; standvastig in het geloof staan; wees moedig; wees sterk. 1 Korintiërs 16:33

wie zit er in het nieuwe seizoen van dansen met de sterren?

Verwant: Bijbel Trivia Vragen

15. Onthoud dit: wie spaarzaam zaait, zal ook spaarzaam oogsten, en wie edelmoedig zaait, zal ook edelmoedig oogsten. 2 Korintiërs 9: 6

16. Er is een tijd voor alles, en een tijd voor elke activiteit onder de hemelen Prediker 3: 1


17. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen Prediker 3: 4

18. Daarom moet ieder van u leugens afleggen en waarheidsgetrouw tot uw naaste spreken, want we zijn allemaal leden van één lichaam. Efeziërs 4:25

19. Laat geen ongezonde woorden uit uw mond komen, maar alleen datgene wat nuttig is om anderen op te bouwen in overeenstemming met hun behoeften, zodat degenen die luisteren er baat bij hebben. Efeziërs 4:29

20. Weg met alle bitterheid, woede en woede, vechtpartijen en laster, samen met elke vorm van boosaardigheid. Efeziërs 4:31

21. Heb niets te maken met de vruchteloze daden van de duisternis, maar leg ze liever bloot. Efeziërs 5:11

22. Wees dus heel voorzichtig met hoe u leeft - niet zo onverstandig maar zo wijs. Efeziërs 5:15

23. Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heersers, tegen de autoriteiten, tegen de machten van deze duistere wereld en tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Efeziërs 6:12

24. Heb je zoveel tevergeefs meegemaakt - als het echt tevergeefs was? Galaten 3: 4

25. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw Galaten 5:22

26. We moeten daarom de grootste aandacht besteden aan wat we hebben gehoord, zodat we niet afdrijven. Hebreeën 2: 1

Verwant: Religieuze kerstliederen

27. En laten we eens kijken hoe we elkaar kunnen aansporen tot liefde en goede daden Hebreeën 10:24

28. Nu is geloof: zeker zijn van wat we hopen en zeker van wat we niet zien. Hebreeën 11: 1

29. Maak vlakke paden voor uw voeten, zodat de lammen niet worden gehandicapt, maar eerder genezen. Hebreeën 12:13

30. Blijf elkaar liefhebben als broers en zussen. Hebreeën 13: 1

istock

(istock)

31. Vergeet niet gastvrijheid te betonen aan vreemden, want door dit te doen hebben sommige mensen gastvrijheid getoond aan engelen zonder het te weten. Hebreeën 13: 2

32. Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis stellen als licht en licht als duisternis, die bitter stellen voor zoet en zoet voor bitter. Jesaja 5:20

33. Beschouw het als pure vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u met allerlei beproevingen te maken krijgt Jakobus 1: 2

34. Want de zon komt op met verzengende hitte en verdort de plant; zijn bloesem valt en zijn schoonheid wordt vernietigd. Op dezelfde manier zullen de rijken vervagen, zelfs als ze bezig zijn met hun zaken. Jakobus 1:11

35. Mijn geliefde broeders en zusters, let op dit: iedereen moet snel luisteren, langzaam spreken en langzaam boos worden Jakobus 1:19

36. Je ziet dat mensen gerechtvaardigd worden door wat ze doen en niet alleen door geloof. Jakobus 2:24

37. Wat veroorzaakt ruzie en ruzie onder u? Komen ze niet voort uit uw verlangens, die strijd in u? Jakobus 4: 1

38. Heeft iemand van u problemen? Laat ze bidden. Is er iemand blij? Laat ze lofliederen zingen. Jakobus 5:13

Gerelateerd: 125 Christelijke babynamen

39. Het hart is boven alle dingen bedrieglijk en ongeneeslijk. Wie kan het begrijpen? Jeremia 17: 9

40. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet overwonnen. Johannes 1: 5

41. Vlees baart vlees, maar de Geest baart geest. Johannes 3: 6

42. Stop met oordelen naar het uiterlijk, maar oordeelt in plaats daarvan correct. Johannes 7:24

Parade dagelijks

Celebrity-interviews, recepten en gezondheidstips in uw inbox. E-mailadres Gelieve een geldig e-mailadres in te geven.Bedankt voor je aanmelding! Controleer uw e-mail om uw inschrijving te bevestigen.

43. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor de schapen. Johannes 10:11

44. Een nieuw gebod geef ik jullie: heb elkaar lief. Zoals ik van je heb gehouden, zo moet je elkaar liefhebben. Johannes 13:34

45. Mijn bevel is dit: heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad. Johannes 15:12

46. ​​Niemand heeft grotere liefde dan dit: iemands leven geven voor zijn vrienden. Johannes 15:13

47. Heilig hen door de waarheid; uw woord is de waarheid. Johannes 17:17

48. Als we beweren zonder zonde te zijn, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. 1 Johannes 1: 8

49. Lieve kinderen, laten we niet liefhebben met woorden of tong, maar met daden en in waarheid. 1 Johannes 3:18

50. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 1 Johannes 4: 8

istock

(istock)

51. Ze komen uit de wereld en spreken daarom vanuit het gezichtspunt van de wereld, en de wereld luistert naar hen. 1 Johannes 4: 5

52. Er is geen angst in de liefde. Maar volmaakte liefde verdrijft angst, want angst heeft te maken met straf. Degene die bang is, wordt niet volmaakt gemaakt in liefde. 1 Johannes 4:18

53. Vanwege de waarheid, die in ons leeft en voor altijd bij ons zal zijn 2 Johannes 1: 2

54. Ik heb geen grotere vreugde dan te horen dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. 3 Johannes 1: 4

55. Barmhartigheid, vrede en liefde zijn de uwe in overvloed. Judas 1: 2

56. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen. Lukas 6:31

Verwant: 25 Kerstgebeden en -zegeningen

57. Wat heb je eraan om de hele wereld te winnen, maar je ziel te verbeuren? Marcus 8:36

58. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Matteüs 5: 5

59. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Matteüs 5: 6

60. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid worden betoond. Matteüs 5: 7

61. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. Matteüs 5: 9

62. Maar ik zeg u: heb uw vijanden lief en bid voor degenen die u vervolgen Mattheüs 5:44

63. Verzamel voor uzelf geen schatten op aarde, waar mot en roest ze vernielen en waar dieven inbreken en stelen. Matteüs 6:19

64. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Matteüs 6:21

65. Wat heb je eraan om de hele wereld te winnen, maar je ziel te verbeuren? Of wat kun je geven in ruil voor je ziel? Matteüs 6:26

66. Oordeel niet, anders zult u ook beoordeeld worden. Matteüs 7: 1

67. Vraag en het zal je gegeven worden; zoek en je zult vinden; klop en de deur zal voor je worden geopend. Matteüs 7: 7

68. Voor iedereen die vraagt ​​ontvangt; degenen die zoeken; en voor degenen die kloppen, zal de deur worden geopend. Matteüs 7: 8

69. Ga door de smalle poort naar binnen. Want breed is de poort en breed is de weg die naar vernietiging leidt, en velen gaan er doorheen. Matteüs 7:13

70. Pas op voor valse profeten. Ze komen naar je toe in schaapskleren, maar innerlijk zijn het woeste wolven. Matteüs 7:15

istock

(istock)

71. En het tweede is zoals het: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ Mattheüs 22:39

72. Tot slot, wees allemaal gelijkgezind, heb medeleven, heb elkaar lief, wees medelevend en nederig. 1 Petrus 3: 8

73. Wees alert en heb een nuchtere geest. Je vijand, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden. 1 Petrus 5: 8

74. Doe om deze reden al het mogelijke om de goedheid van uw geloof te vergroten; en tot goedheid, kennis 2 Petrus 1: 5

75. En tot kennis, zelfbeheersing; en tot zelfbeheersing, doorzettingsvermogen; en volharding, godsvrucht 2 Petrus 1: 6

76. En tot godsvrucht, wederzijdse genegenheid; en tot wederzijdse genegenheid, liefde. 2 Petrus 1: 7

77. Doe niets uit zelfzuchtige ambitie of ijdele verwaandheid. Waardeer anderen eerder in nederigheid dan uzelf, Filippenzen 2: 3

78. Bewaak bovenal uw hart, want alles wat u doet, vloeit daaruit voort. Spreuken 4:23

79. Trots gaat voor vernietiging, een hooghartige geest voor een val. Spreuken 16: 8

80. Een opgewekt hart is een goed medicijn, maar een verbrijzelde geest verdroogt de botten. Spreuken 17:22

81. Begin kinderen op de weg die ze zouden moeten gaan, en zelfs als ze oud zijn, zullen ze zich er niet van afkeren. Spreuken 22: 6

82. Waar er geen openbaring is, werpen mensen de terughoudendheid af; maar gezegend zijn zij die acht slaan op de instructie van wijsheid. Spreuken 29:18

83. Gezegend zijn zij die niet in de pas lopen met de goddelozen of niet staan ​​in de weg die zondaars nemen of zitten in het gezelschap van spotters Psalm 1: 1

84. Want allen hebben gezondigd en bereiken niet de heerlijkheid van God Romeinen 3:23

85. Wat zullen we dan zeggen? Zullen we blijven zondigen zodat de genade kan toenemen? Romeinen 6: 1

Verwant: 50 religieuze kerstcitaten

86. Want de zonde zal niet langer uw meester zijn, omdat u niet onder de wet bent, maar onder de genade. Romeinen 6:14

87. Broeders en zusters, ik verzoek u dringend om op uw hoede te zijn voor degenen die verdeeldheid veroorzaken en obstakels op uw weg leggen die in strijd zijn met de leerstelling die u hebt geleerd. Blijf bij hen vandaan. Romeinen 6:17

88. De geest beheerst door de zondigen natuur is de dood, maar de geest die door de Geest wordt beheerst, is leven en vrede. Romeinen 8: 6

89. Ik ben van mening dat ons huidige lijden het niet waard is om te vergelijken met de heerlijkheid die in ons zal worden geopenbaard. Romeinen 8:18

90. Liefde moet oprecht zijn. Haat wat kwaad is; vasthouden aan wat goed is. Romeinen 12: 9

istock

(istock)

91. Wees elkaar in liefde toegewijd. Eer elkaar boven uzelf. Romeinen 12:10

92. Wees blij in hoop, geduldig in beproeving, trouw in gebed . Romeinen 12:12

93. Als het mogelijk is, voor zover het van jou afhangt, leef dan in vrede met iedereen. Romeinen 12:18

94. Accepteer degenen wier geloof zwak is, zonder ruzie te maken over betwistbare zaken. Romeinen 14: 1

95. Laten we dus niet zijn zoals anderen die slapen, maar laten we wakker en nuchter zijn. Tessalonicenzen (1) 5: 6

96. Laat niemand op je neerkijken omdat je jong bent, maar geef de gelovigen een voorbeeld in spraak, gedrag, liefde, geloof en reinheid. 1 Timoteüs 4:12

97. Want we hebben niets in de wereld meegebracht en we kunnen er niets uit halen. 1 Timoteüs 6: 7

98. Want de liefde voor geld is een wortel van allerlei soorten kwaad. Sommige mensen, gretig naar geld, zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf doorboord met veel verdriet. 1 Timoteüs 6:10

99. Denkend aan uw tranen, verlang ik ernaar u te zien, zodat ik met vreugde vervuld kan zijn. 3 Timoteüs 1: 4

100. Waarschuw mensen die verdeeldheid zaaien één keer, en waarschuw hen dan een tweede keer. Heb daarna niets meer met hen te maken. Titus 3:10

Uitchecken…

40 Geschriften over vrede
35 Schriftgedeelten over genezing
300 Bijbel Trivia Vragen

125 Christelijke babynamen