Gottamentor.Com
Gottamentor.Com

Test de kennis van uw gezin met deze 300 Bijbeltrivia-vragen (met antwoorden!)(iStock)

Hier zijn 300 Bijbel trivia vragen om je te testen Bijbel trivia kennis - en daag je eigen kennis van het geloof uit, terwijl je toch bezig bent! deze lastige trivia vragen over de Bijbel zijn onderverdeeld in drie categorieën: gemakkelijk (voor kinderen en jongeren), gemiddeld (voor tieners) en moeilijk (voor volwassenen), zodat je iemand kunt ondervragen met steeds uitdagender Bijbelvragen, terwijl ze nog meer wijsheid leren van de Bijbel. Bijbel.

Deze Bijbelse trivia-vragen (met antwoorden!) zullen je kennis op de proef stellen. En maak je geen zorgen: de antwoorden op deze Bijbelse trivia-vragen worden gegeven voor het geval je vastloopt.


Gemakkelijke Bijbel Trivia (met antwoorden!)

iStock

(iStock)

1. Vraag: Waar of niet waar: De Bijbel is het populairste boek dat ooit is geschreven. (per verkochte exemplaren)


Antwoord: waar.2. Vraag: Wat is het eerste boek in de Bijbel?

Antwoord: Genesis

3. Vraag: Hoeveel dagen had God nodig om de wereld te scheppen?


Antwoord: 6

4. Vraag: Wie was de eerste man?

Antwoord: Adam

5. Vraag: Wie was de eerste vrouw?


Antwoord: Eva

6. Vraag: Waar leefden Adam en Eva aan het begin van de wereld?

Antwoord: Tuin van Eden

7. Vraag: Wie waren hun drie zonen die in de Bijbel worden genoemd?


Antwoord: Kaïn, Abel, Seth

8. Vraag: Wie zei God dat hij een ark moest bouwen?

Antwoord: Noah

9. Vraag: Hoeveel dagen en nachten regende het toen Noach op de ark was?


Antwoord: 40

10. Vraag: Wat was Gods teken aan Noach dat hij de aarde nooit meer zou vernietigen?

Antwoord: Een regenboog

11. Vraag: Hoeveel broers had Jozef?

Antwoord: 12

Gerelateerd: 40 Geschriften over vrede

12. Vraag: Wat gaf Jacob aan Jozef waardoor jaloezie bij zijn broers en zussen ontstond?

Antwoord: Een jas met vele kleuren

13. Vraag: Wat vertelde Jozef zijn broers over zijn dromen die hen van streek maakten?

Antwoord: De dromen zeiden dat hij groter zou worden en over hen zou heersen.

14. Vraag: Hoe redde de moeder van Mozes hem van de Egyptische soldaten?

Antwoord: Leg hem in een mand in de rivier.

15. Vraag: Waardoor sprak God tot Mozes in de woestijn?

Antwoord: Een brandende struik.

16. Vraag: Wat zei Mozes dat God de farao gebood te doen?

Antwoord: Laat zijn volk gaan.

17. Vraag: Hoeveel plagen zond God over Egypte?

Antwoord: 10

18. Vraag: Wat was de laatste plaag die Farao ervan overtuigde om de slaven te laten gaan?

Antwoord: De eerstgeboren zoon van alle Egyptische families stierf.

19. Vraag: Toen Farao van gedachten veranderde en zijn leger achter de slaven aanstuurde, waar ontmoetten ze elkaar dan?

Antwoord: Aan de Rode Zee

20. Vraag: Wat deed God via Mozes om de slaven te redden?

Antwoord: Scheidde de Rode Zee.

21. Vraag: Wat gebeurde er toen de Egyptenaren probeerden de Israëlieten door de Rode Zee te volgen?

Antwoord: Het water stortte op hen neer en doodde hen allemaal.

Verwant: Genezing Geschriften

22. Vraag: Waar gaf God Mozes de tien geboden?

Antwoord: Mt. Sinaï

23. Vraag: Welk gouden beeld maakten de Israëlieten bij Mt. Sinaï?

Antwoord: Een gouden kalf

24. Vraag: Wie was de eerste koning van Israël?

Antwoord: Saul

25. Vraag: Toen Daniël tot God bad nadat het niet was toegestaan, waar werd hij dan in gegooid?

Antwoord: De leeuwenkuil

26. Vraag: Wie was de menselijke moeder van Jezus?

Antwoord: Mary

27. Vraag: Wie was de adoptievader van Jezus op aarde?

Antwoord: Joseph

28. Vraag: Wie was de biologische vader van Jezus?

Antwoord: God

29. Vraag: Noem de stad waar Jezus werd geboren.

Antwoord: Bethlehem

30. Vraag: Waar of niet waar: Omdat Jezus God was, gehoorzaamde hij de regels van zijn ouders niet.

Antwoord: Vals. Jezus gehoorzaamde zijn ouders.

Gerelateerd: 100 Beste Bijbelcitaten

31. Vraag: Wie doopte Jezus?

Antwoord: Johannes de Doper

32. Vraag: Wie sprak vanuit de lucht toen Jezus werd gedoopt?

Antwoord: God

33. Vraag: Wat zei God?

Antwoord: Dat hij blij was met zijn zoon.

34. Vraag: Wat was zijn taak voordat Jezus begon te prediken?

Antwoord: Timmerman

35. Vraag: Noem de geboorteplaats van Jezus

Antwoord: Nazareth

36. Vraag: Waar of niet waar: Jezus veranderde water in Pepsi.

Antwoord: Niet waar, Jezus veranderde water in wijn.

37. Vraag: Noem de plaats waar Jezus over het water liep?

Antwoord: Zee van Galilea

38. Vraag: Waar of niet waar: Jezus bleef uit de buurt van mensen met een slechte reputatie?

Antwoord: Vals. Hij at vaak met zondaars.

39. Vraag: Waar of niet waar: Overal waar hij ging, hielden mensen van Jezus en geloofden ze zijn boodschap?

Antwoord: Vals. Jezus werd vele malen afgewezen.

40. Vraag: Hoeveel discipelen koos Jezus?

Antwoord: 12

41. Vraag: Noem naast prediken een activiteit die Jezus deed tijdens zijn reis door Galilea

Antwoord: Zieken genezen en demonen uitdrijven.

42. Vraag: Wat is het kortste vers in de Bijbel?

Antwoord: Johannes 11:35 Jezus weende.

43. Vraag: Waarom huilde Jezus in dat vers?

Antwoord: Omdat zijn vriend Lazarus stierf.

44. Vraag: Hoeveel brood en vis gebruikte Jezus om meer dan 5.000 mensen te voeden?

Antwoord: Vijf broden - en twee vissen

45. Vraag: Waar of niet waar: Jezus zei dat handen wassen nooit belangrijk is.

Antwoord: Vals. Hij zei dat vuile handen iemand niet geestelijk onrein maken. Je kunt nog steeds ziektekiemen krijgen!

46. ​​Vraag: Waar of niet waar: Jezus vroeg de kinderen om achter te blijven terwijl hij belangrijke dingen aan volwassenen leerde.

Antwoord: Niet waar – Jezus verwelkomde kinderen.

Verwant: Religieuze kerstliedjes

47. Vraag: Wat deed Jezus tijdens het Laatste Avondmaal met zijn discipelen?

Antwoord: Was hun voeten.

48. Vraag: Wat goot de vrouw in het huis van Simon de melaatse over Jezus’ voeten?

Antwoord: Pot met dure parfum

49. Vraag: Noem de discipel die Jezus heeft verraden.

Antwoord: Judas Iskariot.

50. Vraag: Waar of niet waar: Jezus wist niet dat hij zou worden gearresteerd en vermoord in Jeruzalem

Antwoord: Vals. Hij wist het en vertelde het zijn discipelen voordat het gebeurde.

51. Vraag: Welke discipel verloochende Jezus drie keer?

Antwoord: Peter

52. Vraag: Wat gebeurde er nadat Jezus in het graf was begraven?

Antwoord: Hij stond weer op

53. Vraag: Wat werd er van de ingang van het graf weggerold?

Antwoord: Een grote steen

54. Vraag: Op welke dag van de week stond Jezus weer op? leven ?

Antwoord: zondag

55. Vraag: Hoe verliet Jezus de aarde en ging naar de hemel?

Antwoord: Hij steeg op in de wolken.

56. Vraag: In hoeveel boeken staat de naam John?

Antwoord: vier.

57. Vraag: Noem de persoon die de 10 geboden van God heeft ontvangen?

Antwoord: Mozes

58. Vraag: Wat is het 1e gebod?

Antwoord: U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

59. Vraag: Wat is het 2e gebod?

Antwoord: U zult geen afgoden maken.

60. Vraag: Wat is het 3e gebod?

Antwoord: U mag de naam van de Heer niet misbruiken.

61. Vraag: Wat is het 4e gebod?

Antwoord: Neem de sabbatdag in acht door deze te heiligen.

62. Vraag: Wat is het 5e gebod?

Antwoord: Eer je vader en moeder.

63. Vraag: Wat is het 6e gebod?

Antwoord: U zult niet moorden.

64. Vraag: Wat is het 7e gebod?

Antwoord: U zult geen overspel plegen.

65. Vraag: Wat is het 8e gebod?

Antwoord: U zult niet stelen.

66. Vraag: Wat is het 9e gebod?

Antwoord: U zult geen valse getuigenis afleggen.

67. Vraag: Wat is het 10e gebod?

Antwoord: U zult niet begeren.

68. Vraag: Wat is volgens Jezus het eerste en grootste gebod?

Antwoord: Heb God lief met heel je hart, verstand, ziel en kracht.

69. Vraag: Wat is volgens Jezus het op één na grootste gebod?

Antwoord: Heb uw naaste lief als uzelf.

70. Vraag: Wat is het laatste boek in de Bijbel?

Antwoord: Openbaring

71. Vraag: Welke vier boeken vertellen over het leven van Jezus op aarde?

Antwoord: Matthew, Mark, Luke, John

72. Vraag: Welk boek heeft Jezus rechtstreeks geschreven?

Antwoord: Geen

73. Vraag: Van welk boek heeft David het meeste geschreven?

Antwoord: Psalmen

74. Vraag: Waar of niet waar: De Bijbel werd voor het eerst in de Engelse taal geschreven?

Antwoord: Onwaar

75. Vraag: Wat probeerden mannen te doen bij de Toren van Babel?

Antwoord: Bouw een toren om de hemel te bereiken.

76. Vraag: Hoe kwamen de 12 broers van Jozef af?

Antwoord: Verkocht hem aan slavenhandelaren.

77. Vraag: Wat vertelden de broers van Jozef dat hun vader hem was overkomen?

Antwoord: Ze zeiden dat Jozef werd gedood door een wild dier

78. Vraag: Waar brachten de slavenhandelaren Jozef heen?

Antwoord: Egypte

79. Vraag: Wie kocht Joseph?

Antwoord: Potifar, kapitein van de wacht van de farao P

80. Vraag: Door wie werd Jozef in de gevangenis gegooid door over hem te liegen?

Antwoord: Potifars vrouw

81. Vraag: Wie zat er nog meer samen met Jozef in de gevangenis?

Antwoord: De schenker en opperbakker van de farao.

82. Vraag: Wat deed Jozef voor hen?

Antwoord: Onderbroken hun dromen.

83. Vraag: Waarom werd Jozef door de farao uit de gevangenis geroepen?

Antwoord: Om zijn droom te onderbreken.

84. Vraag: Welke machtspositie kreeg Jozef van de farao?

Antwoord: Tweede in bevel van Egypte.

85. Vraag: Welke catastrofe voorspelde Jozef door de droom van de farao te interpreteren?

Antwoord: Een ernstige hongersnood van zeven jaar.

86. Vraag: Wie kwam er naar Egypte dat Jozef herkende vanwege de hongersnood?

Antwoord: Zijn broers

87. Vraag: Wat zei Jozef tegen de broers te doen de volgende keer dat ze terug naar Egypte kwamen?

Antwoord: Om Benjamin mee terug te nemen.

88. Vraag: Hoe heette de reus die David doodde?

Antwoord: Goliath

89. Vraag: Hoe doodde David Goliath?

Antwoord: Een katapult en een steen.

90. Vraag: Hoeveel slingerworpen had David nodig om Goliath te raken?

Antwoord: een.

91. Vraag: Wat probeerde Saul hem te geven toen David tegen Goliath wilde vechten?

Antwoord: Zijn wapenrusting

92. Vraag: Wie kwam er uiteindelijk uit de lijn van David?

Antwoord: Jezus

93. Vraag: Waar of niet waar: Jezus was enig kind.

Antwoord: Vals. Jezus had broers en een zus.

94. Vraag: Hoeveel broers van Jezus worden in de Bijbel genoemd?

Antwoord: Vier

95. Vraag: Wordt de zus van Jezus ooit in de Bijbel genoemd?

Antwoord: Nee.

96. Vraag: Wie was de beroemdste neef van Jezus?

Antwoord: Johannes de Doper.

97. Vraag: Noem een ​​van de broers van Jezus.

Antwoord: Jacobus, Jozef, Simon of Judas

98. Vraag: Wat gebeurde er toen Jezus de woestijn inging?

Antwoord: Hij werd verzocht door Satan.

99. Vraag: Hoeveel mensen voedde Jezus met vis en brood?

Antwoord: 5.000

100. Vraag: Hoeveel melaatsen genas Jezus?

Antwoord: 10

Medium Bijbel Trivia (met antwoorden!)

iStock

(iStock)

1. Vraag: Waar of niet waar: David schreef het hele boek Psalmen.

Antwoord: Niet waar: De Psalmen zijn een verzameling van veel schrijvers, maar David heeft er het meeste aan bijgedragen.

2. Vraag: Wat is het kortste boek in de Bijbel?

Antwoord: 3 Johannes.

3. Vraag: Hoeveel boeken staan ​​er in de Bijbel?

Antwoord: 66.

4. Vraag: Hoeveel boeken in het Oude Testament?

Antwoord: 39.

5. Vraag: Hoeveel boeken in het Nieuwe Testament?

Antwoord: 27.

6. Vraag: In welk boek uit het Nieuwe Testament staat de Bergrede van Jezus?

Antwoord: Matthew

7. Vraag: Wie was Davids zoon die koning werd?

Antwoord: Salomo.

8. Vraag: In welke taal werd het grootste deel van het Oude Testament gegeven?

Antwoord: Hebreeuws.

9. Vraag: In welke taal werd het grootste deel van het Nieuwe Testament gegeven?

Antwoord: Grieks.

10. Vraag: Welke menselijke auteur heeft de meeste boeken geschreven?

Antwoord: Paulus schreef 13 boeken.

11. Vraag: Welke menselijke auteur heeft de meeste woorden in de Bijbel geschreven?

Antwoord: Mozes schreef 125.139 woorden.

12. Vraag: Wat was hoogstwaarschijnlijk het eerste evangelie dat werd geschreven?

Antwoord: Marc.

13. Vraag: Wat was hoogstwaarschijnlijk het laatste evangelie dat werd geschreven?

Antwoord: Johannes.

14. Vraag: Wat was hoogstwaarschijnlijk de eerste van Paulus’ brieven?

Antwoord: 1 Thessalonicenzen.

15. Vraag: Wat was hoogstwaarschijnlijk het laatste nieuwtestamentische boek dat werd geschreven?

Antwoord: Openbaring.

16. Vraag: Wie waren de drie zonen van Noach?

Antwoord: Sem, Cham, Jafeth.

17. Vraag: Hoeveel mensen werden gered op de ark?

Antwoord: 8

18. Vraag: Hoe zorgde God ervoor dat mensen zich over de aarde verspreidden?

Antwoord: Verward hun talen.

19. Vraag: Wie riep God uit Ur om naar Kanaän te verhuizen?

Antwoord: Abraham.

20. Vraag: Wie was Abrams vrouw?

Antwoord: Dat zul je zijn.

21. Vraag: Wat beloofde God hen, ook al waren Abram en Sara te oud?

Antwoord: Een zoon.

22. Vraag: Wat beloofde hij toen God Abram de sterren aan de hemel liet zien?

Antwoord: Dat Abram meer nakomelingen zou hebben dan het aantal sterren.

23. Vraag: Wie was Abrams dienstmaagd?

Antwoord: Hagar.

24. Vraag: Wat was Sarai's idee dat Abram een ​​kind zou krijgen?

Antwoord: Voor Abram om een ​​kind te krijgen met Hagar.

25. Vraag: Wie was de eerste zoon die Abram had?

Antwoord: Ismaël.

26. Vraag: Waarin werd Abrams naam veranderd?

Antwoord: Abraham.

27. Vraag: Waarin is de naam van Sarai veranderd?

Antwoord: Sara.

28. Vraag: Wat was de tweede zoon die Abraham had?

Antwoord: Isaak.

29. Vraag: Met wie kreeg Abraham zijn tweede zoon?

Antwoord: Sara.

30. Vraag: Waar gingen Hagar en haar zoon heen nadat ze die van Abraham hadden verlaten?

Antwoord: De woestijn in.

31. Vraag: Wie stuurde Abraham om voor Izaäk een vrouw te zoeken?

Antwoord: Zijn oudste dienaar.

32. Vraag: Wie koos de dienaar?

Antwoord: Rebekka.

33. Vraag: Wat waren de namen van Isaäks zonen?

Antwoord: Jacob en Esau

34. Vraag: Wie werd het eerst geboren?

Antwoord: Esau kwam eerst, terwijl Jacob zijn hiel greep.

35. Vraag: Hoe zorgde Esau voor voedsel voor de familie ?

Antwoord: Hij jaagde

36. Vraag: Aan wie gaf Isaak de gunst van zijn twee zonen?

Antwoord: Ezau

37. Vraag: Wat deed Jacob meestal?

Antwoord: Blijf thuis bij zijn moeder.

38. Vraag: Wat ontving Esau in ruil voor zijn geboorterecht?

Antwoord: Stoofpot

39. Vraag: Als Isaak stervende en blind was, wie stelde dan voor dat Jacob Esau's geboorterecht zou stelen?

Antwoord: Rebekka.

40. Vraag: Hoe reageerde Esau toen zijn eerstgeboorterecht werd afgenomen?

Antwoord: Dreigde Jacob te doden.

41. Vraag: Toen Jacob Laban ontmoette, met welke dochter wilde hij trouwen?

Antwoord: Rachel.

42. Vraag: Met wie heeft Laban Jacob ertoe gebracht te trouwen?

Antwoord: Lea.

43. Vraag: Wat liet Laban Jakob doen om uiteindelijk met Rachel te trouwen?

Antwoord: Werk nog 7 jaar.

44. Vraag: Wie was de eerste zoon die Jacob met Rachel had?

Antwoord: Jozef.

45. Vraag: Waarin veranderde God de naam van Jakob vóór zijn ontmoeting met Esau?

Antwoord: Israël.

46. ​​Vraag: Wat deed Mozes nadat hij een Egyptenaar had gedood?

Antwoord: Gevlucht in de woestijn.

47. Vraag: Waar veranderde zijn staf in toen hij de staf op de grond gooide toen Mozes de farao confronteerde?

Antwoord: Een slang

48. Vraag: Hoe redde de moeder van Mozes hem van de Egyptische soldaten?

Antwoord: Leg hem in een mand in de rivier.

49. Vraag: Wat stuurde God om de Israëlieten in de woestijn te voeden?

Antwoord: Kwartel en manna.

50. Vraag: Wat zagen de spionnen die Kanaän stuurden dat hen bang maakte?

Antwoord: Reuzen in het land.

51. Vraag: Wie waren de enige twee Israëlieten die na vele jaren het Beloofde Land mochten binnengaan?

Antwoord: Joshua en Caleb Cal

52. Vraag: Welke stad liet God de muren vallen zodat Jozua en de Israëlieten die konden veroveren?

Antwoord: Jericho.

53. Vraag: Wie regeerde Israël nadat ze het Beloofde Land hadden ingenomen en Jozua stierf?

Antwoord: Rechters.

54. Vraag: Wie was de vrouwelijke rechter die Israël naar de overwinning leidde?

Antwoord: Debora.

55. Vraag: Wie was de rechter die de Midianieten versloeg met slechts 300 mannen die fakkels en hoorns gebruikten?

Antwoord: Gideon.

56. Vraag: Wie was de rechter die vanaf zijn geboorte een Nazireeër gelofte aflegde en tegen de Filistijnen vocht?

Antwoord: Simson

57. Vraag: Waarmee doodde Simson 1000 Filistijnen?

Antwoord: Het kaakbeen van een ezel.

58. Vraag: Hoe stierf Simson?

Antwoord: Hij duwt de tempelpilaren omver, doodt zichzelf en vele Filistijnen.

59. Vraag: Wie zalfde Saul tot koning?

Antwoord: Samuël.

60. Vraag: Wie was de vijand die de Ark des Verbonds nam?

Antwoord: Filistijnen.

61. Vraag: Wat gebeurde er met de afgod die naast de ark in de tempel van de vijand stond?

Antwoord: Het viel om en brak.

62. Vraag: Wat deed hij toen het volk eiste dat Saul een offer aan God zou brengen?

Antwoord: Heeft het offer gebracht.

63. Vraag: Wat was Sauls straf voor ongehoorzaamheid?

Antwoord: God nam zijn koninkrijk weg.

64. Vraag: Wie was de koning van Israël die door Samuël na Saul werd gezalfd?

Antwoord: Davy.

65. Vraag: Wat deed David als baan toen hij voor zijn vader werkte?

Antwoord: Hij was een herder.

66. Vraag: Toen de Filistijnen kwamen om de Israëlieten aan te vallen, wie bespotten God en daagde hen uit?

Antwoord: Goliath de reus.

67. Vraag: Met wie was Sauls zoon waarmee David bevriend raakte?

Antwoord: Jonatan.

68. Vraag: Wat gooide Saul om te proberen David te doden?

Antwoord: Een speer.

69. Vraag: Wat deed Jonathan om Davids leven van Saul te redden?

Antwoord: Waarschuwde hem dat Saul zou proberen hem te doden.

70. Vraag: Naar welk buitenland is David gevlucht?

Antwoord: Het land van de Filistijnen.

71. Vraag: gaf Saul het op om David te achtervolgen toen David de wildernis inging?

Antwoord: Nee.

72. Vraag: Hoe vaak heeft David het leven van Saul gespaard?

Antwoord: twee keer.

73. Vraag: Waar spaarde David de eerste keer het leven van Saul?

Antwoord: Een grot.

74. Vraag: Waar heeft David het leven van Saul voor de tweede keer gespaard?

Antwoord: Op een camping, waar Saul sliep.

75. Vraag: Welke laatste rechter van Israël stierf nadat Saul een tijdelijke vrede met David had gesloten?

Antwoord: Samuël.

76. Vraag: Met welke profeet vroeg Saul om te spreken?

Antwoord: Samuël.

77. Vraag: Hoe stierf Saul?

Antwoord: viel op zijn eigen zwaard.

78. Vraag: Hoeveel van zijn zonen stierven in de strijd?

Antwoord: Allemaal.

79. Vraag: Wie was Davids aanvoerder van zijn leger?

Antwoord: Joab.

80. Vraag: Toen David in Jeruzalem verbleef, met welke vrouw zag hij en pleegde hij overspel?

Antwoord: Bathseba.

81. Vraag: Wie was de echtgenoot van Bathseba?

Antwoord: Uria.

82. Vraag: Wat liet David met Uria gebeuren toen Bathseba zwanger raakte?

Antwoord: Laat hem doden in de strijd.

83. Vraag: Welke profeet kwam om David te berispen?

Antwoord: Natan.

84. Vraag: Wat gebeurde er met het kind van Bathseba?

Antwoord: Het kind is overleden.

85. Vraag: Hoe noemden ze hem toen Bathseba en David nog een kind kregen?

Antwoord: Salomo.

86. Vraag: Wie was de zoon van David die tegen hem in opstand kwam?

Antwoord: Absalom.

87. Vraag: Welke hoofdstad verliet David?

Antwoord: Jeruzalem.

88. Vraag: Wat gebeurde er met Absaloms haar toen de legers van David en Absalom streden?

Antwoord: Hij is vast komen te zitten in een boom.

89. Vraag: Wie heeft Absalom vermoord?

Antwoord: Joab.

90. Vraag: Wat was de straf van Joab omdat hij Absalom doodde?

Antwoord: Hij werd gedegradeerd tot kapitein.

91. Vraag: Wat was Davids tweede zonde die in de Bijbel staat vermeld?

Antwoord: Hij hield een volkstelling van de mensen in zijn land.

92. Vraag: Welke boeken van de Bijbel vermelden Davids tijd als koning?

Antwoord: 1e en 2e Samuël

93. Vraag: Wie was Davids grootste vijand tijdens zijn tijd als koning?

Antwoord: Filistijnen.

94.Vraag: Om welke eigenschap bad Salomo van God toen hij koning werd?

Antwoord: Wijsheid

95. Vraag: Wat bouwde Salomo voor de Heer?

Antwoord: Een tempel.

96. Vraag: Welke beroemde koningin kwam Salomo bezoeken?

Antwoord: Koningin van Sheba.

97. Vraag: Hoeveel vrouwen had Salomo?

Antwoord: 700.

98. Vraag: Volgde Salomo altijd de Heer?

Antwoord: Nee. Hij keerde zich van God af.

99. Vraag: Wie overtuigde Salomo om zich van God af te keren?

Antwoord: Zijn vrouwen.

100. Vraag: Wat gebeurde er met het koninkrijk na de heerschappij van Salomo?

Antwoord: Het is in tweeën gesplitst.

Moeilijke Bijbelvragen (met antwoorden!)

iStock

(iStock)

1. Vraag: Toen Saul de Amalekieten overwon, welke persoon hield hij gevangen in plaats van te doden zoals God had gezegd?

Antwoord: De koning, Agag.

2. Vraag: In welke boeken van de Bijbel staan ​​alle koningen vermeld?

Antwoord: 1e en 2e Koningen, 1e en 2e Kronieken

3. Vraag: Welke boeken van de Bijbel heeft Salomo geschreven?

Antwoord: Hooglied en Spreuken en enkele psalmen

4. Vraag: Hoeveel koningen van Juda waren er?

Antwoord: 20

5. Vraag: Hoeveel koningen van Israël waren er?

Antwoord: 19.

6. Vraag: Wie veroverde Juda en nam Daniël mee naar hun land?

Antwoord: De Babyloniërs.

7. Vraag: Wie was de laatste koning onder wie Daniël diende in de Bijbel?

Antwoord: die van koning Nebukadnezar.

8. Vraag: Wat gebeurde er met het koninkrijk na de heerschappij van Salomo?

Antwoord: Darius

9. Vraag: Wat waren Daniëls drie vrienden (Babylonische namen)?

Antwoord: Sadrach, Mesach, Abednego.

10. Vraag: Waar werden ze gegooid toen ze weigerden te buigen voor een afgod?

Antwoord: In een vurige oven.

11. Vraag: Wie keerde terug naar Israël om de muren van Jeruzalem op te bouwen?

Antwoord: Nehemia

12. Vraag: Welke Israëliet redde haar volk van de moord en was een vrouw van de koning?

Antwoord: Esther

13. Vraag: Hoe kwam Esther in contact met de koning?

Antwoord: Ging in gesprek zonder eerst opgeroepen te zijn.

14. Vraag: Wie liet de Israëlieten terugkeren naar hun thuisland?

Antwoord: Cyrus.

15. Vraag: Waar of niet waar: Johannes de Doper droeg kleren van geitenhaar.

Antwoord: Vals. Het was kameelhaar.

16. Vraag: waar of niet waar: eerst probeerde de familie van Jezus zijn bediening te stoppen en zei dat hij gek was.

Antwoord: waar.

17. Vraag: Waar of niet waar: Jezus zei dat zijn echte familie iedereen was die God gehoorzaamt.

Antwoord: waar.

18. Vraag: Welk lid van de Joodse regeringsraad kwam 's avonds Jezus vragen stellen?

Antwoord: Nicodemus

19. Vraag: Wat was Mattheüs voordat hij Jezus volgde?

Antwoord: een tollenaar.

20. Vraag: Waar of niet waar: Jezus spuugde soms als onderdeel van zijn genezingswonderen.

Antwoord: waar. De Bijbel beschrijft hem drie keer spugen.

21.Vraag: Hoeveel dagen was Lazarus dood voordat Jezus op bezoek kwam?

Antwoord: vier dagen.

22. Vraag: Wie hielp mee met het betalen van de rekeningen voor Jezus en de bediening van de discipelen?

Antwoord: Verschillende vrouwen die Jezus had genezen.

23. Vraag: Noem de demon die Jezus uitwierp in het gebied van de Gerasenen?

Antwoord: Legioen.

24. Vraag: Waar of niet waar: Jezus had toen hij op aarde was de macht om dode mensen weer tot leven te wekken?

Antwoord: waar.

25. Vraag: Wat deden Petrus en Andreas toen Jezus hen riep om hem te volgen?

Antwoord: Vissen.

26. Vraag: Noem de twee oudtestamentische mensen die verschenen toen Jezus werd getransfigureerd?

Antwoord: Elia en Mozes

27. Vraag: Welk probleem had Bartimeüs dat Jezus heeft opgelost?

Antwoord: Hij was blind.

28. Vraag: Waar of niet waar: Toen Jezus naar de tempel ging, gebruikte hij altijd zijn innerlijke stem.

Antwoord: Vals. Jezus schreeuwde tegen geldladers om ze weg te jagen.

29. Vraag: Waar of niet waar: Jezus zei dat alleen grote geldoffers belangrijk waren voor God.

Antwoord: Vals.

30. Vraag: Naar welke tuin ging Jezus toen hij bad na het Laatste Avondmaal?

Antwoord: Tuin van Getsemane.

31. Vraag: Waar of niet waar: De Joodse leiders probeerden Jezus te bevrijden.

Antwoord: Vals. Ze wilden dat hij gekruisigd zou worden.

32. Vraag: Wie gaf Jezus een doornenkroon?

Antwoord: Een Romeinse soldaat.

33. Vraag: Noem de Romeinse gouverneur die bij het proces van Jezus aanwezig was?

Antwoord: Pilatus.

34. Vraag: Wat deed Pilatus om zichzelf van de kruisiging te reinigen?

Antwoord: Was zijn handen.

35. Vraag: Wie sneed het oor van een soldaat af toen Jezus werd gearresteerd?

Antwoord: Pieter.

36. Vraag: Hoeveel mensen hebben Jezus gezien nadat hij uit de dood was teruggekeerd?

Antwoord: Meer dan 500.

37. Vraag: Wat was een andere naam voor de apostel Paulus?

Antwoord: Saulus van Tarsus

38. Vraag: Wie predikten met Pinksteren?

Antwoord: Pieter.

39. Vraag: Wie was Saul?

Antwoord: Hij vervolgde christenen.

40. Vraag: Wat gebeurde er toen hij op weg was naar Damascus?

Antwoord: Hij had een veranderende ervaring met Jezus.

41. Vraag: Waarin is zijn naam veranderd?

Antwoord: Paulus.

42. Vraag: Wie werd verbannen naar een eiland?

Antwoord: Johannes.

43. Vraag: Waar of niet waar: Ananias en Sapphira stierven nadat ze tegen de apostelen hadden gelogen over hun offer.

Antwoord: waar

44. Vraag: Hoeveel diakenen werden gekozen om de apostelen te helpen voedsel aan weduwen uit te delen?

Antwoord: zeven.

45. Vraag: Welke apostel bracht het evangelie naar de stad Samaria?

Antwoord: Filip.

46. ​​Vraag: Welke apostel deelde het evangelie met een Ethiopische functionaris op weg naar Gaza?

Antwoord: Filip.

47. Vraag: Waar of niet waar: Peter wekte een vrouw genaamd Dorcas uit de dood op.

Antwoord: waar.

48. Vraag: Waar verbleef Petrus tijdens zijn bediening in de stad Joppe?

Antwoord: In het huis van Simon de leerlooier.

49. Vraag: Wat betekende het visioen van Petrus over de onreine dieren?

Antwoord: Dat alle mensen door Jezus gereinigd kunnen worden.

50. Vraag: : In welke stad werden de volgelingen van Jezus voor het eerst christenen genoemd?

Antwoord: Antiochië.

51. Vraag: Waar of niet waar: Peter werd uit de gevangenis gered door een Engel .

Antwoord: waar.

52. Vraag: Wie ging met Paul mee op zijn vroege zendingsreizen?

Antwoord: Barnabas

53. Vraag: Waar of niet waar: Paulus had een visioen van een man die hem riep om naar Carthago te komen.

Antwoord: Vals. De man kwam uit Macedonië.

54. Vraag: Waar of niet waar: God stuurde een aardbeving om Paulus en Silas uit de gevangenis in Filippi te redden.

Antwoord: waar. Ze ontsnapten niet maar bleven in de gevangenis om het goede nieuws te delen

55. Vraag: Wat zei de cipier van Filippi tegen Paulus nadat hij het evangelie had gehoord?

Antwoord: Wat moet ik doen om gered te worden?

56. Vraag: Hoe reageerden Paulus en Silas?

Antwoord: Geloof in de Here Jezus en u zult gered worden.

57. Vraag: Wat was het doel van Paulus op zijn zendingsreis?

Antwoord: Om het evangelie overal te brengen en uiteindelijk te prediken in de hoofdstad Rome

58. Vraag: Waar vind je de 10 geboden in de Bijbel?

Antwoord: Exodus 20 en Deuteronomium 5.

59. Vraag: Wat is de inleiding tot de geboden?

Antwoord: Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte heeft geleid.

60. Vraag: Waar wordt de Vrucht van de Geest in de Bijbel gevonden?

Antwoord: Galaten 5

61. Vraag: Welke menselijke auteur schreef Galaten?

Antwoord: Paulus.

62. Vraag: Waar of niet waar: Bananen zijn een vrucht van de geest?

Antwoord: Vals. Hoewel bananen een geschenk van God kunnen lijken, worden ze in Galaten 5 niet als een geestelijke vrucht beschouwd.

63. Vraag: Noem een ​​van de 9 Vruchten van de Geest.

Antwoord: Liefde, Vreugde, Vrede, Geduld, Vriendelijkheid, Goedheid, Trouw, Zachtheid en Zelfbeheersing.

64. Vraag: Waar of niet waar: Het tegenovergestelde van de Vrucht van de Geest worden de werken van het vlees genoemd.

Antwoord: waar.

65. Vraag: Waar in de Bijbel kun je het Onze Vader vinden?

Antwoord: Mattheüs 6.

66. Vraag: Wie leerde het Onze Vader?

Antwoord: Jezus.

67. Vraag: Hoeveel verzoeken staan ​​er in het Onze Vader?

Antwoord: zeven.

68. Vraag: Wat is de 1e petitie?

Antwoord: Geheiligd zij uw naam.

69. Vraag: Wat is de 2e petitie?

Antwoord: Uw koninkrijk kome.

70. Vraag: Wat is de 3e petitie?

Antwoord: Uw wil geschiede op aarde

71. Vraag: Wat is de 4e petitie?

Antwoord: Geef ons ons dagelijks brood.

72. Vraag: Wat is de 5e petitie?

Antwoord: Vergeef onze schulden

73. Vraag: Wat is de 6e petitie?

Antwoord: Leid ons niet in verleiding.

74. Vraag: Wat is de 7e petitie?

Antwoord: Verlos ons van het kwaad.

75. Vraag: Waar of niet waar: hoe meer woorden we zeggen, hoe beter we bidden.

Antwoord: Vals. Jezus zei dat God al weet wat we nodig hebben.

76. Vraag: Welke discipel zorgde voor Maria na de dood van Jezus?

Antwoord: Johannes de Evangelist.

77. Vraag: Wat was de naam van de man die Jezus’ lichaam vroeg om begraven te worden?

Antwoord: Jozef van Arimatea

78. Vraag: Het is beter om wijsheid te verkrijgen dan wat?

Antwoord: Goud.

79. Vraag: Welke beloning zouden de twaalf apostelen volgens Jezus krijgen als ze alles achterlieten en hem volgden?

Antwoord: Jezus vertelde hun dat U op twaalf tronen zult zitten om de twaalf stammen van Israël te oordelen.

80. Vraag: Wat was de naam van de vrouw die de spionnen in Jericho verborg?

Antwoord: Rachab.

81. Vraag: Wat gebeurde er met het koninkrijk na de heerschappij van Salomo?

Antwoord: Het is in tweeën gesplitst.

82. Vraag: In welk boek van de Bijbel vinden we het beeld van Nebukadnezar?

Antwoord: Daniël

83. Vraag: Welke engel vertelde Daniël de betekenis van zijn visioen van de ram en de bok?

Antwoord: Gabriël.

84. Vraag: Wat moeten we eerst zoeken?

Antwoord: Het Koninkrijk van God.

85. Vraag: Welke leugen vroeg David aan Jonathan om zijn vader te vertellen, uit angst dat Saul hem wilde doden, als hem werd gevraagd waarom hij niet aan de tafel van de koning was voor het Nieuwe Maanfeest?

Antwoord: David wilde dat Jonathan hem vertelde dat hij naar Bethlehem was gegaan voor een familiebijeenkomst.

86. Vraag: Waarvan mocht de mens specifiek niet eten in de Hof van Eden?

Antwoord: Appels oftewel de Verboden Vrucht.

87. Vraag: Welke stam van Israël ontving geen erfdeel van land?

Antwoord: de Levieten.

88. Vraag: Wie was de koning van het zuidelijke koninkrijk toen het noordelijke koninkrijk Israël voor Assyrië viel?

Antwoord: Hizkia

89. Vraag: Wat was de naam van Abrahams neef?

Antwoord: Lot.

90. Vraag: Van welke zendeling werd beschreven dat hij de heilige geschriften al op jonge leeftijd kende?

Antwoord: Timoteüs.

Dagelijks paraderen

Interviews met beroemdheden, recepten en gezondheidstips in je inbox. E-mailadres Gelieve een geldig e-mailadres in te geven.Bedankt voor het aanmelden! Controleer uw e-mail om uw inschrijving te bevestigen.

91. Vraag: Wie begeleidde de slaaf met de brief aan Filemon?

Antwoord: Tychicus.

92. Vraag: Wie was de schoonvader van Kajafas, de hogepriester ten tijde van Jezus' dood?

Antwoord: Anna.

93. Vraag: Wat gebeurde er met koning Nebukadnezar voordat hij als koning werd hersteld?

Antwoord: Hij werd gek en leefde als een beest.

94. Vraag: Met wie was Paulus toen hij de brief aan Filemon schreef?

Antwoord: Timoteüs.

95. Vraag: Toen de discipelen Jezus over het water zagen lopen, wat dachten ze dan dat hij was?

Antwoord: een geest.

96. Vraag: Wie zou Zacharias genoemd worden, naar de naam van zijn vader, totdat zijn moeder tussenbeide kwam?

Antwoord: Johannes.

97. Vraag: Wat deden de herders nadat ze Jezus hadden bezocht?

Antwoord: Verspreid het nieuws over de geboorte van Jezus.

98. Vraag: Wat gaf Melchizedek aan Abram?

Antwoord: Brood en wijn.

99. Vraag: Wie ging er jaarlijks naar boven om God te aanbidden in Silo, en bad een jaar tot God voor een baby?

Antwoord: Hanna.

100. Vraag: Welke twee stammen van Israël zijn niet vernoemd naar de zonen van Jakob?

Antwoord: Efraïm en Manasse.

Uitchecken…

101 Trivia-vragen voor kinderen
vijftig Kerst Trivia Vragen
101 Vragen over Disney Trivia
100 Vragen over filmtrivia